Dotace na Fotovoltaiku

Část nákladů na realizaci zelené střechy je možné pokrýt z veřejné dotace. Námi dodávané řešení plně vyhovuje požadavkům dotačního programu. Rádi pro Vás fotovoltaiku zrealizujeme tak, abyste na ni mohli čerpat veřejnou podporu. Celým procesem Vás provedeme a žádost vyřídíme za Vás.

Podpora je poskytována na výstavbu fotovoltaické elektrárny na rodinných domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu např. přístřešky, zahraní domky, garáže atd…

Výpočet výše podpory

Minimální instalace o výkonu 2kWp +60000 Kč

Za každý 1kWp +10000 Kč (počítáno od 2kWp a výše)

Za každou 1kWh v akumulaci +10000 Kč

Zpracování projektové dokumentace +5000 Kč

Na RD můžete čerpat maximálně 50% celkových pořizovacích nákladů s limitem ve výši 200 000Kč.

Bližší podmínky k aktuálním dotacím naleznete na portále NZU.

Nebo zde v dokumentu níže hledejte program C.3 Fotovoltaika