Dotace na Zelené střechy

Část nákladů na realizaci zelené střechy je možné pokrýt z veřejné dotace. Námi dodávané řešení plně vyhovuje požadavkům dotačního programu kladeným na vegetační souvrství a rádi pro Vás zelenou střechu zrealizujeme tak, abyste na ni mohli čerpat veřejnou podporu. Celým procesem Vás provedeme a žádost vyřídíme za Vás.

Podpora je poskytována na výstavbu zelených střech na rodinných domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu např. přístřešky, zahraní domky, garáže atd…

Výše podpory podle typu sklonu a typu

Extenzivní–plochá 700 Kč/m²

Extenzivní–šikmá  800 Kč/m²

Intenzivní/polointenzivní–plochá  900 Kč/m²

Intenzivní/polointenzivní–šikmá 1000 Kč/m²

Na RD můžete čerpat maximálně 50% celkových pořizovacích nákladů s limitem ve výši 100 000Kč. U Bytových domů je limit ve výši 300 000Kč.

Budete-li chtít kombinovat Zelenou střechu s dalšími programy například s fotovoltaikou získáte také navíc kombinační bonus ve výši 10 000Kč.

Bližší podmínky k aktuálním dotacím naleznete na portále NZU.

Nebo zde v dokumentu níže hledejte program D.2 Zelené střechy