Green evolution

Zelená střecha Lukov

Jedna z posledních realizací za rok 2023 na domě, který navrhl pan Ing. Arch. Tomáš Bernátek. Specifikem je šikmá střecha a také okraje střechy. K zachování architektonického rázu jsme volili realizaci bez kačírkových pásů. Pod fasádní barvou je hydroizolace.