Biosolární střecha Uherský Brod

Biosolární střecha v Uherském Brodě byla výzvou. Střecha byla rozdělena na etapy, kdy se prvně muselo ze střechy ručně sundat 160m2 kačírku. Po sundání následovalo čištění a kontrola povrchu a spojů zkušební jehlou. Byl detekován jeden případ netěsnosti tvořený špatným slepením sváru při výstavbě domu. V druhé etapě se nachystala spodní skladba vegetačního souvrství včetně solárních stojen, aby na místo mohl být povolán jeřáb pro rozložení substrátu. Následně se na připravenou konstrukci připevnily panely. Střecha byla osázena řízky rozchodníků, zahnojena a řádně promokřena. Zbývá dořešit dotace a dílo je kompletní 🙂