Zelená střecha

Atraktivní, úsporný a ekologický kabát pro vaši střechu

Ušetřit za energie a pomoct přírodě? Víme jak na to!

Realizujeme všechny typy zelených střech. Společně se zahradními architekty navrhneme ideální a hlavně funkční řešení lahodící oku. 

Vzhledem k tomu, že se naše firma zabývá i fotovoltaickými systémy, naší specializací jsou instalace zelených střech s fotovoltaickými panely sestavené přímo pro Vaše potřeby tak, abyste z Vaší střechy vytěžili maximum užitku. Nebudete se muset o nic starat – zajistíme vše! Od návrhu projektu, přes zařízení dotací či financování, technickou realizaci a následnou údržbu. Vytvoříme Vám na vaší střeše zelenou oázu, ze které budete těžit nejen vy, ale i vaše okolí. 

Jaká zelená střecha by se Vám líbila? Ať už to bude extenzivních střecha s nenáročnými rostlinami na údržbu, či polo-intenzivní s vyššími rostlinami lákající opylovače, zajisté bude krásná a funkční. A co teprve taková intenzivní střecha, kde se fantazii meze nekladou. Můžeme zde vysadit rostliny, keře a stromy a vytvořit tak živý park uprostřed města s odpočinkovou zónou. Bonusem může být skvělý výhled.

Ušetřit za vytápění a pomoct přírodě? Víme jak na to!

Realizujeme všechny typy zelených střech. Společně se zahradními architekty navrhneme ideální a hlavně funkční řešení lahodící oku. Vzhledem k tomu, že se naše firma zabývá i fotovoltaickými systémy, naší specializací jsou instalace zelených střech s fotovoltaickými panely sestavené přímo pro Vaše potřeby tak, abyste z Vaší střechy vytěžili maximum užitku. Nebudete se muset o nic starat – zajistíme vše! Od návrhu projektu, přes zařízení dotací či financování, technickou realizaci a následnou údržbu. Vytvoříme Vám na vaší střeše zelenou oázu, ze které budete těžit nejen vy, ale i vaše okolí. 

Jaká střecha by se Vám líbila?

Ať už to bude extenzivních střecha s nenáročnými rostlinami na údržbu, či polo-intenzivní s vyššími rostlinami lákající opylovače, zajisté bude krásná a funkční. A co teprve taková intenzivní střecha, kde se fantazii meze nekladou. Můžeme zde vysadit rostliny, keře a stromy a vytvořit tak živý park uprostřed města s odpočinkovou zónou. Bonusem může být skvělý výhled.

Extenzivní 

Úsporná střecha

 

Váha 

90-130kg/m²

Výška souvrství

80mm

Zádržnost dešťů

50-60%

Zádržnost vody

25L/m²

Typ vegetace 

 rozchodníky, byliny,

trávy 

Polointenzivní 

Biodiverzní střecha


Váha 

100-250kg/m²

Výška souvrství   

100-200mm

Zádržnost dešťů   

60-70%

Zádržnost vody

30-80L/m²

Typ vegetace   

rozchodníky, byliny,

trávy 

Polointenzivní

Retenční střecha

 

Váha 

100-180kg/m²

Výška souvrství   

120-200mm

Zádržnost dešťů 

80%

Zádržnost vody 

32L/m²

Typ vegetace 

rozchodníky, byliny,

trávy 

Extenzivní 

Biosolární střecha

 

Váha 

od 130kg/m²

Výška souvrství     

od 80mm

Zádržnost dešťů   

50-60%

Zádržnost vody 

cca 25L/m²

Typ vegetace 

rozchodníky, byliny,

trávy 

Intenzivní 

Zahradní střecha

Váha od 300kg/m²

Výška souvrství od 260mm

Zádržnost dešťů 70-95%

Zádržnost vody od 110L/m²

Typ vegetace rozchodníky,

byliny, trávy, keře, stromy

Extenzivní 

Úsporná střecha

Váha 90-130kg/m²

Výška souvrství 80mm

Zádržnost dešťů 50-60%

Zádržnost vody 25L/m²

Typ vegetace 

rozchodníky, byliny, trávy 

Polointenzivní 

Biodiverzní střecha

Váha 100-250kg/m²

Výška souvrství 100-200mm

Zádržnost dešťů 60-70%

Zádržnost vody 30-80L/m²

Typ vegetace

rozchodníky, byliny, trávy

Polointenzivní

Retenční střecha

Váha 100-180kg/m²

Výška souvrství 120-200mm

Zádržnost dešťů 80%

Zádržnost vody 32L/m²

Typ vegetace

rozchodníky, byliny, trávy 

Extenzivní 

Biosolární střecha

Váha od 130kg/m²

Výška souvrství od 80mm

Zádržnost dešťů 50-60%

Zádržnost vody cca 25L/m²

Typ vegetace 

rozchodníky, byliny, trávy 

Intenzivní 

Zahradní střecha

Váha od 300kg/m²

Výška souvrství od 260mm

Zádržnost dešťů 70-95%

Zádržnost vody od 110L/m²

Typ vegetace rozchodníky,

byliny, trávy, keře, stromy

Při zakládání střešní zeleně je třeba věnovat pozornost mnoha konstrukčním detailům, bez nichž by zelená střecha nebyla plně funkční. 

Před výběrem jaký typ vegetačního souvrství zvolit, je nutné se zamyslet zda-li je možné technicky takovou střechu provést.

Je třeba zhodnotit stávající stav střechy a další faktory ovlivňující realizaci jako je:

 

Sklon střechy

Nosnost střechy

Orientace ke světovým stranám

Sluneční a dešťové zastínění

Přítomnost vodovodní přípojky na střeše

Možnosti odvodnění střechy

Teplota a rychlost vzduchu z vyústění vzduchotechniky

Přístupnost střechy pro následnou údržbu

Dopravní dostupnost

Kolik to stojí?

Cena zelené střechy se odvíjí od mnoha výše zmíněných faktorů. Nejvíce však záleží na zvoleném typu střechy a o jak velkou plochu střechy se jedná. Cena zelené střechy za metr čtvereční se odvíjí od plochy celkové. Čím větší celková plocha, tím nižší náklady za metr čtvereční.

Cenovou nabídku pro Vás vyhotovíme zdarma, stačí nás kontaktovat s parametry Vaší střechy:

  • Pošlete nám střešní půdorys, řez a skladbu konstrukcí.
  • Pokud nemáte půdorys, zašlete okótovaný náčrtek s vyznačeným sklonem a počtem vpustí
  • Uveďte, kde je stavba umístěna a jak velkou plochu chcete zazelenit.
  • Popište nám jakou máte představu. Čím detailnější informace nám pošlete, tím přesnější nabídku obdržíte

Dotace

Část nákladů na realizaci zelené střechy je možné krýt z veřejné dotace. Dodávané řešení plně vyhovuje požadavkům programu kladeným na vegetační souvrství a rádi pro Vás zelenou střechu zrealizujeme tak, abyste na ni mohli čerpat veřejnou podporu.

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na
rodinných domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou
funkci ke stavbě rodinného domu

Za každý metr extenzivní střechy získáte 700Kč, polointenzivní a intenzivní 900Kč

Na zelenou střechu můžete čerpat maximálně 100 000Kč. 

ÚSPORA ENERGIE ZA TOPENÍ A KLIMATIZACI

 Zdražující se energie a vysoké náklady? Pomocí zelené střechy získáte stálejší tepelný komfort a s tím spojenou markantní úsporu na nákladech za klimatizaci a vytápění vnitřních prostor.

OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM STŘECHY

Souvrství zelené střechy zabraňuje působení nebezpečného UV záření na hydroizolaci a brání akumulaci tepla ve střešní konstrukci. Dále poskytuje hydroizolaci ochranu před mechanickým poškozením vlivem člověka, větru nebo krupobití.

ZLEPŠENÍ TEPELNÝCH VÝKYVŮ A LEPŠÍ KLIMA

Zelená střecha dokáže snižovat výkyvy teplot, a to jak v létě, tak i v zimě. Díky zeleným střechám bude bydlení v betonových a cihlových budovách snesitelnější, neboť fungují jako přírodní izolace

 PRACH, NEČISTOTY A HLUČNOST SE ZMENŠÍ

zelené střechy díky fotosyntéze rostlin efektivně odebírají oxid uhličitý a zároveň vytvářejí čistý kyslík. Díky přirozeným izolačním vlastnostem snižují tyto střechy také hluk venkovního prostředí, a to až o 6dB.  

VÁŠ DŮM BUDE VYPADAT VÍCE MODERNĚJI

ať už je zelená střecha součástí společného oddychového prostoru bytového domu, nebo jen izolačním doplňkem Vašich staveb, vždy bude vyvolávat zájem okolí a stane se krásným a nezapomenutelným estetickým prvkem budov

A TO NENÍ VŠECHNO! 

Přečtěte si dalších 17důvodů, co zelená střecha umí 🙂

Závazek budoucím generacím

V České Republice rostou nové obytné a skladové budovy, betonová parkoviště a příjezdové cesty k nim. Z měst mizí zeleň. Nepropustné plochy betonu a asfaltu nedovolují, aby se dešťová voda pozvolna vsakovala. Ta pak rychle odtéká a my ztrácíme životodárnou sílu. Přívalové srážky neúměrně zatěžují kanalizaci, potoky a řeky, takže čím dál častěji hrozí záplavy. Vlhkost vzduchu je nižší a jeho teplota vstoupá. Ve městech téměř mizí rozdíly mezi denní a noční teplotou. Kvůli smogu a zvířenému prachu se nám hůře dýchá. Lidé častěji kolabují v rozpálených městech v důsledku tropicky horkých dní, na které jsme se dosud neadaptovali. To je jen krátký výčet následků rozpínání lidstva na úkor přírody. Ač to zní děsivě, zeleň se do měst postupně vrací a i s naším přispěním chceme dělat města zelenější, krásnější a více příjemná k životu.

Náš postoj

Zelené střechy nás baví a věříme, že to co děláme pomáhá z části obnovovat přírodu tam, kde by jinak zmizela s betonovým povrchem. Zodpovědnost k ekologii a přírodě by neměla být nucená, ale měla by vycházet z vlastního přesvědčení. Chceme tvořit a pomáhat. Proto s každou dokončenou realizací zasadíme 5 stromů.

Zelené střechy nás baví a věříme, že to co děláme pomáhá z části obnovovat přírodu tam, kde by jinak zmizela s betonovým povrchem. Zodpovědnost k ekologii a přírodě by neměla být nucená, ale měla by vycházet z vlastního přesvědčení.

V České Republice rostou nové obytné a skladové budovy, betonová parkoviště a příjezdové cesty k nim. Z měst mizí zeleň. Nepropustné plochy betonu a asfaltu nedovolují, aby se dešťová voda pozvolna vsakovala. Ta pak rychle odtéká a my ztrácíme životodárnou sílu. Přívalové srážky neúměrně zatěžují kanalizaci, potoky a řeky, takže čím dál častěji hrozí záplavy. Vlhkost vzduchu je nižší a jeho teplota vstoupá. Ve městech téměř mizí rozdíly mezi denní a noční teplotou. Kvůli smogu a zvířenému prachu se nám hůře dýchá.  Lidé častěji kolabují v rozpálených městech v důsledku tropicky horkých dní, na které jsme se dosud neadaptovali. To je jen krátký výčet následků rozpínání lidstva na úkor přírody. Ač to zní děsivě, zeleň se do měst postupně vrací a i s naším přispěním chceme dělat města zelenější, krásnější a více příjemná k životu.

Máte-li jakékoli dotazy, či chcete zpracovat cennovou nabídku, neváhejte se na nás obrátit