Biosolární střecha Zlín

Další Biosolární střechu jsme realizovali ve vilové oblasti ve Zlíně-Příluky. Součástí dodávky bylo kompletní řešení FVE a zelené střechy. Bylo nutné přemístit anténu a vyřešit příjem internetu skrz posunutí přijímače. Dále jsme se museli vypořádat s výškovým přechodem na střeše mezi exteriérovou a interiérovou částí. Momentálně ve fázi zakořeňování vegetace. Další fotky budou následovat na podzim roku 2022.

Biosolární střecha Uherský Brod

Biosolární střecha v Uherském Brodě byla výzvou. Střecha byla rozdělena na etapy, kdy se prvně muselo ze střechy ručně sundat 160m2 kačírku. Po sundání následovalo čištění a kontrola povrchu a spojů zkušební jehlou. Byl detekován jeden případ netěsnosti tvořený špatným slepením sváru při výstavbě domu. V druhé etapě se nachystala spodní skladba vegetačního souvrství včetně solárních stojen, aby na místo mohl být povolán jeřáb pro rozložení substrátu. Následně se na připravenou konstrukci připevnily panely. Střecha byla osázena řízky rozchodníků, zahnojena a řádně promokřena. Zbývá dořešit dotace a dílo je kompletní 🙂

Elektrárna Mladcová 

Ač neradi, musíme se rozloučit a přivítat nástupce. Toto je úplně poslední instalace staré generace třífázového systému Storion T10 s 11,6kWp. Na střechu bylo umístěno 15panelů Suntech 360Wp o celkovém výkonu 5,4kWp. Také jsme museli použít optimizéry vzhledem k vrhaným stínům. Všimněte si smotaného kabelu pod vývodem z lišty. Je nachystaný na budoucí zapojení přebytků do bojleru.